C-ringar

En C-ring i metall är en tätning för höga krav likt de för metall o-ringar men genom deras konstruktion är det betydligt mer elastiska än en metall o-ringar.  C-ringar är ofta det perfekta valet när det gäller att täta mot lågt tryck eller mekaniska vibrationer. Fördelarna med dessa ringar inkluderar: lång livslängd, hög kemisk resistans, minimala beroenden av temperaturförändringar och låg belastning på monteringsobjektet. Läs mer här. 

Förspänningskraften är bara 1/3 av vad som krävs för metall o-ringar

C-ringarna från Jila erbjuder flera fördelar jämfört med andra typer av tätningar. De är mycket resistenta mot kemikalier och oljor och behöver inte regelbunden justering eftersom de inte utsatts för slitage från rotation eller axiell rörelse.
Kontakta Jila idag om du letar efter högkvalitativa C-ringar till bra priser!

Allmän information

Metall C-ringar finns tillgängliga för inre , yttre eller axiellt tryck. Tätningen arbetar självaktiverande eftersom metall C-ringarna är öppna mot tryckytan. C-ringar finns med ring ytterdiameter från 6,5 mm till 300 mm samt med rund profil eller även i specialprofiler. Mått från 0,9 mm till 6,4 mm finns som profilsektioner.

Tillgängliga flera material men standard material är  Inconel X-750 .

Det gåt att få med olik abelägningar som silver osv. Tillämpningar är möjliga i området upp till 980 grader Celsius över noll. Högvakuum 10-10 mb l/s upp till ultrahögtrycksområdet upp till 6800 bar kan åstadkommas med metall C-ringar.

Egenskaper:

Typ Inre

Metall C-ring för inre tryck
Ytterdiametern på metall C-ringen för inre tryck accepteras som referensmått. Spårets ytterdiameter är något större än ringens ytterdiameter. Därför måste ringen vara något mindre än spårets ytterdiameter.

Typ yttre

Metall C-ring för yttre tryck
Metall C-ringens innerdiameter för yttre tryck accepteras som referensmått. Spårets innerdiameter är något mindre än ringens innerdiameter. Därför måste ringens innerdiameter vara något större än spårets innerdiameter.

Typ axiellt tryck

Metall C-ring för axialtryck och radiell tätning
Ytterdiametern på metall C-ringen för axiell dragkraft och radiell tätning accepteras som referensmått. Den radiella tätningen åstadkommes av C-ringens expansion  mellan inner- och ytterdiametern.

Spårmått

Rätt dimension och kvalitet på finishen på spåret är lika viktigt som själva metall C-ringen för användningen av tätningen. Följande angivna rekommenderade spårdimensioner för inre och yttre tryckapplikationer ska ses som allmänna rekommendationer för förberedelse av tätningsytor.

Rekommenderade spårmått: ut- och insida dia. är värden inkl. beläggning. Om du behöver ytterligare instruktioner eller rekommendationer, vänligen ge oss följande information: applikation, temperatur- och tryckintervall, tillgängligt utrymme, material, medium som ska tätas, tillgänglig tryckkraft, ritning av installationsposition.

Vi återkommer då med förslag på mått och variant.

Vi finns även med på Industritorget.

Metall C-ring typer

Metall C-ring

Typ MCI för internt tryck Typ MCI för inre tryck

C-ring metall

Typ MCO för externt tryck Typ MCO för yttre tryck

Metall C ring MCA

Typ MCO för axiell dragkraft och radiell tätning Typ MCA för axiell dragkraft och radiell tätning

 

Användningsområden för C-ringar 

C-ringar är idealiska för applikationer där hög kemisk resistans och flexibilitet under temperaturförändringar är avgörande. De används flitigt i olika branscher tack vare deras förmåga att hantera både lågt tryck och mekaniska vibrationer. Exempel på användningsområden inkluderar: 

  • Tätning inom petrokemisk industri där kemikalieresistens är nödvändig. 
  • Användning i motorteknik där låg belastning på monteringsobjektet är viktigt. 
  • Idealiska för användning i både högvakuum och ultrahögtrycksapplikationer. 

C-ringar erbjuder bättre elastiska egenskaper och kan hantera lägre tryck och mekaniska vibrationer bättre än traditionella O-ringar. De kräver också endast en tredjedel av förspänningskraften jämfört med metall O-ringar.

C-ringar tillverkas oftast i Inconel X-750, men de kan också fås med olika beläggningar som silver för specifika applikationer och krav på kemikalieresistens.

C-ringar finns i ytterdiametrar från 6,5 mm upp till 300 mm och i profilsektioner från 0,9 mm till 6,4 mm. De finns både i runda profiler och specialprofiler anpassade för specifika tätningssituationer. 

Det är viktigt att noggrant bedöma applikationens krav på temperatur och tryck, samt tillgängligt utrymme och medium som ska tätas. Jila kan erbjuda anpassade lösningar och rekommendationer baserat på dessa parametrar.

Eller… så kontaktar ni oss, så hjälper vi till!

Jilas C-ringar är mycket resistenta mot kemikalier och oljor och behöver inte regelbundna justeringar eftersom de inte utsätts för slitage från rotation eller axiell rörelse. De är också anpassningsbara för en rad olika tryck- och temperaturområden.

Kontakta gärna oss