Profiler och extruderat

Det finns verktyg för väldigt många profiler och lister. Skulle det inte finnas så tar vi fram dem efter er ritning.

Har ni krav på tex: Olika inlägg, Självhäftning, Förpackning Brandklass eller andra godkännanden ex. FDA, WRC, DVGW, KTW kapat i längder. Så ordnar vi det. Vanliga profiler: Fyrkantprofiler Spårprofiler Kantskyddsprofiler U-profiler e-profiler L-profiler Slang-profiler Ihåliga- och massiva profiler m.m.