FFKM material

FFKM material – EGENSKAPER
Perfluoroelastomerer (FFKM material) är den elastomera formen av poly(tetrafluoretylen) eller PTFE.
Men det tillsätts en perflourerad eter och genom det syreatomer som gör att den får elasticitet som ett normalt o-ringsmaterial.
För att vulkanisera FFKM införs små mängder av en tvärbindningsbar monomer (CSM). Dessa är vanligtvis cyanofunktionella vinyletrar.

FFKM-elastomerer fyller en viktig nisch för applikationer som involverar aggressiva kemikalier vid temperaturer upp till 325°C. De är de mest kemiskt resistenta elastomererna som finns på marknaden och har enastående hög temperatur- och kemikalieresistens. De har också utmärkt ång-, ozon- och väderbeständighet och mycket låg gaspermeabilitet. Dessutom har de en hög tillförlitlighet för statiska och dynamiska belastningar på grund av deras mycket låga kompressionsuppsättning. Några nackdelar är dålig nötningsbeständighet och endast måttliga mekaniska egenskaper som försämras snabbt vid förhöjda temperaturer och vid temperaturer under 0°C.

KOMMERSIELLA FFKM ELASTOMERS
Viktiga tillverkare och leverantörer av perfluorelastomerer (FFKM) är DuPont, Parker, Solvay och PPE.

Tillämpning/användning
FFKM är en av de dyraste elastomererna. Typiska applikationer inkluderar packningar och O-ringar i kemisk processutrustning för applikationer där delarna utsätts för tuffa miljöer och höga temperaturer. Vissa kvaliteter är lämpliga för kontinuerlig användning vid 325°C (620°F), med kemisk beständighet som är nästan universell och oöverträffad av någon annan elastomer. Vi finns även med på Industritorget.

Paketlösningar för tätningar och specialprodukter i Gummi, plast och metall
Jila Industriförnödenheter AB levererar tätningsprodukter och ritningsdetaljer i gummi, plast, naturmaterial, PTFE och metall.